O nas

   Kancelaria świadczy usługi prawnicze w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym spadkowego i rzeczowego ( dochodzenie należności, odszkodowania za wypadki i błędy medyczne, stwierdzenia nabycia i działy spadku, wydanie i zasiedzenie nieruchomości i inne);
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego ( rozwody, separacje, alimenty, podziały majątku i inne)
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawa handlowego (w tym zakładanie wszystkich rodzajów spółek, obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników);
 • prawa gospodarczego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa autorskiego;
 • prawa upadłościowego;
 • sporządzania i opiniowania umów handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym;
 • windykacji należności;
 • reprezentowania klientów przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami ochrony prawnej.

   Wynagrodzenie za czynności dokonywane w ramach postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości jest ustalane na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.), a za inne czynności przy zastosowaniu stawki godzinowej lub miesięcznej.
Copyright 2006